25/10/2019

Apropos: Populisme og truslen fra de nationalkonservative, som vi har set i mange europæiske lande, og senest med Brexit i Storbritannien, og herhjemme i den håbløse højrefløj. Vores danske selvforståelse er grundet i en historisk bevægelse fra et 18.hundredetals bondesamfund til et dagens industri- og informationssamfund, hvor min oldefar var sidste ’ældste søn’ på gården…

23/10/2019

Apropos: Politiske strategier, hvor klimaminister Dan Jørgensen på et morgenmøde på avisen Information tirsdag d. 22. oktober talte om Danmarks rolle som klimaforkæmper: ” Det er klart at Danmark med et bidrag til verdens CO2 udledning, der kun udgør 0,1% ikke kan ændre udledningsmængde mærkbart, selvom vi så standsede al CO2 udledning i morgen. Men…

21/10/2019

Politikerne på Christiansborg taler meget om et grønnere Danmark med mere skov, mindre areal brugt til dyrefoder og langt mere dyrkning af grøntsager. Men hvornår kommer det i gang og hvem skal gøre arbejdet?