Apropos klima…

Apropos: Klima, hvor journalist Morten Øyen skriver i Altinget om socialdemokratiets finanslovsforslag at: ” Regeringen vil gerne have en klimalov på plads først og gemme krudtet og pengene til de klimahandlingsplaner, der skal komme i 2020. Støttepartierne er dog ikke meget for at vente og kræver større klimahandling nu. Finanslovsforhandlingerne bliver dermed en armlægning om, hvor hurtigt klimatiltagene skal i gang – og hvem der kommer til at diktere tempo og tiltag.” (www.altinget.dk/artikel/187412-fagredaktoererne-guider-her-er-det-mest-interessante-i-finanslovsudspillet?

"...Flere unge må ud af byerne for at skabe plads..."

Politikerne på Christiansborg taler meget om et grønnere Danmark med mere skov, mindre areal brugt til dyrefoder og langt mere dyrkning af grøntsager. Men hvornår kommer det i gang og hvem skal gøre arbejdet? Der er ikke så mange bønder tilbage, og de er højt specialiseret og mekaniseret. Befolkningen i de mindre landsbyer er også reduceret og aldersgennemsnittet er stigende. Så hvor skal de nye kræfter komme fra? Vi ved de skal være unge, der med fornyede kræfter og en opdateret faglig viden skal skabe det nye, grønnere dansk landskab. Vi må også tro på at dette bliver en folkesag, hvor flere generationer står sammen om etablering af nye mad og forbrugsmønstre.

Altså må der flere unge ud af byerne. Det sker kun hvis på tilsvarende vis arbejds- og uddannelsesstederne følge med. Som det er nu, kræver det en god startkapital at etablere sig i de stadig mere populære bofællesskaber og økolandsbyer – overtagelse af eksisterende bedrifter på landet er næsten umuligt givet de meget høje gældsbyrder, og høje afkastningskrav.

Så lad unge flytte sammen på lejede landsteder indenfor en times transporttid til deres uddannelsessteder, og tilskynd uddannelsesstederne til at decentralisere så meget af deres undervisning som muligt – flere filialer, virtuelle auditorier, tele-understøttet forskningsarbejde mm. Giv de studerende en løn for at passe og udvikle omkringliggende landarealer, så de ikke behøver at optage lån eller ty til sociale foranstaltninger.

Kollektiver i lejede stuehuse og mindre gårde er økonomisk overkommeligt, og det stavnsbinder ikke de unge, hverken økonomisk eller geografisk. De kan såmænd også berige hensygnende lokalsamfund – både åndeligt og kulturelt.

Leave a Comment